Hasičská zbrojnice Horní Jiřetín

Stavební pozemek parc.č. 757/5 a 757/1 leží v nezastavěném prostoru ve „špici“ vymezen ulicemi Sadové a Horské – parc.č. 3205/2 a 3185/2. Pozemek 757/1, na kterém se v současnosti nachází velká zpevněná asfaltová plocha, sloužil v minulosti jako obratiště a zastávka autobusů. Všechny dotčené pozemky jsou v mírně svažitém terénu směrem do ulice Horská. Pozemky jsou mimo pozemek ulice Horské v majetku města Horní Jiřetín. 

Hasičská zbrojnice bude sloužit jako základna hasičského sboru dobrovolných hasičů v Horním Jiřetíně. Kapacita objektu dle zadání investora – předpokládá se 16 mužů a cca 3 ženy. Prostor klubovny je dimenzován na max. 30 – 40 míst.   

Navrhované architektonické řešení reaguje svoji hmotou na funkci tohoto objektu. Dominantou navrhované stavby je věž sušárny hadic, která je situována za garáží u jižní fasády hmoty zázemí. 

Z hlediska kompozice základní hmoty se jedná o dvoupodlažní obdélníkový objekt, ze které je umenšené patro umístěno excentricky nad půdorysem přízemí a doplněno v zadní části tubusem věže pro sušení hadic. Stavba je navržena v klasickém cihelném systému se zateplením obvodového pláště, patro je společně s věží na sušení hadic barevně a materiálově odlišeno od hlavního objektu. Navazující prostory garáže ( společně s dílnou a sušárnou ) jsou výškově sníženy oproti ostatním prostorům hasičské zbrojnice a jsou zastropeny ocelovými příhradovými vazníky. Ve vazbě na funkci stavby je v patře objektu použit plechový obklad v odstínu červené RAL 3000.   

IMG 7583
IMG 7531
IMG 7594
IMG 7608
IMG 7692
IMG 20180307 WA0019
IMG 20180313 WA0002
102
104
107
116
117
118
119