Ceník

Návrh – architektonická studie rodinného domu: od 50 000 Kč dle velikosti obestavěného prostoru

Honoráře za dokumentaci pro společné povolení, dokumentaci o provedení stavby a jiné fáze projektu se odvíjí od velikosti domu navrženého v průběhu architektonické studie.

Pro výpočet základního honoráře za projekt používám jednotkovou cenu za m3 obestavěného prostoru. Tuto jednotkovou cenu stanovuji už v mé první nabídce (najdete v ní i orientační celkovou cenu za projekt na základě mnou odhadovaného obestavěného prostoru domu a předpokládaného rozsahu projektu dle zadání). Během práce na studie lze tedy dle aktuálního obestavěného prostoru navrženého domu průběžně upřesňovat i skutečnou cenu projektu.

Individuální konzultace v ateliéru, vypracování posudků: 1 200 Kč/hod.

Formou individuálních konzultací poskytuji konzultace stavebních záměrů, posouzení koupě pozemků dle předpokládaného stavebního záměru (tj. soulad s územně-plánovací dokumentací a legislativou, předběžný návrh umístění stavby), oponentury návrhů, technické poradenství a poradenství v oblasti stavebního a správního práva. U konzultací mimo ateliér se k honoráři připočítávají cestovní náklady.

Soustavná práce nad rámec dohodnutého rozsahu pro stávající klienty: 800 Kč/hod.